Process

Rodas vajadzība pēc telpām

Jāmeklē jaunas telpas

Mūsu sadarbības partneri palīdzēs Jums atrast piemērotākās biroja telpas.

Jāveic remonts jaunajās telpās

Mūsu pieredzējušie meistari veiks nepieciešamos remonta darbus.

Jāsaplāno mēbeļu izvietojums jaunajās telpās

Mēs saplānosim darba vietu izvietojumu jaunajās telpās, ņemot vērā dabīgo apgaismojumu un kustības ceļus.

Jāizveido un jānotestē datoru, telefonu un elektrības pieslēgumu vietas

Mūsu meistari izveidos datoru, telefonu un elektrības pieslēguma vietas atbilstoši darba vietu izvietojumam.

Jāsagatavo mantas transportēšanai

Mēs kārtīgi nomarķēsim un iepakosim visas mantas, lai nekas pa ceļam nepazūd un nesaplīst.

Jāatvieno biroja tehnika un jāsagatavo pārvešanai

Mūsu IT speciālisti atvienos Jūsu biroja tehniku, nomarķēs to un iepakos drošai pārvešanai.

Jāizjauc mēbeles un jāsagatavo pārvešanai

Mēs izjauksim Jūsu mēbeles, nomarķēsim to detaļas un iepakosim drošai pārvešanai.

Jāpārved mēbeles un mantas uz jauno biroju

Mēs akurāti un prātīgi pārvedīsim Jūsu mantas uz jaunajām biroja telpām.

Jāuzkopj vecais birojs

Pēc visu mēbeļu un mantu pārvešanas, mēs uzkopsim vecās biroja telpas un sagatavosim tās nodošanai.

Jāsaliek mēbeles jaunajā birojā

Mūsu mēbeļu meistars akurāti saskrūvēs pārvestās mēbeles.

Jāizvieto mēbeles jaunajā birojā

Mēs izvietosim mēbeles atbilstoši sagatavotajam plānam.

Jāizpako mantas un jāsaliek pa vietām

Mēs izpakosim mantas un izvietosim tās attiecīgajās vietās.

Jāizpako un jāpievieno biroja tehnika

Mēs izvietosim mēbeles atbilstoši sagatavotajam plānam.

Jāsavāc un jāutilizē iepakojamais materiāls

Mēs aiz sevis sakopsim telpas un utilizēsim izmantotos iepakojuma materiālus videi draudzīgā veidā.

Paveiktie Darbi

Uzņēmuma "Well" biroja maiņa

Jaunajās telpās notestējām datoru un telefonu tīklu un saremontējām nestrādājošās rozetes. Noorganizējām Internet pieslēguma pārcelšanu. Vecajās telpās atvienojām biroja tehniku, iepakojām un pārvedām. Jaunajās telpās izpakojām biroja tehniku, uzstādījām to attiecīgajās darba vietās. Saslēdzām datorus tīklā.

Uzņēmuma "Consilium" biroja maiņa

Jaunajās telpās papildu esošajām, ierīkojām jaunas datoru pieslēguma vietas, notestējām esošo datoru tīklu un saremontējām nestrādājošās rozetes. Noorganizējām Internet pieslēguma pārcelšanu. Pārvietojām serveri un tīkla aparatūru no vecajām telpām uz jaunajām. Pieslēdzām datorus tīklā, palaidām Internet pieslēgumu.

Sadarbības Partneri